LATVIJAS FUTBOLA PAMATLICĒJA KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

  KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

  • Jaunas kapu kopiņas izgatavošana un uzstādīšana
  • Perimetra apmalīšu izgatavošana un uzstādīšana
  • Ģeotekstila ieklāšana
  • Esošo krūmu griešana
  • Smilts ieklāšana

  KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

  • Veco kapu kopiņu noņemšana un utilizācija
  • Jaunu kapu kopiņu izgatavošana un uzstādīšana
  • Ģeotekstila ieklāšana
  • Tūjas un krūmu izņemšana
  • Esošo krūmu griešana
  • Puķu dobes izveide
  • Smilts ieklāšana

  KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

  • Pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana
  • Norobežojošo apmalīšu uzstādīšana
  • Kapu kopiņas izgatavošana un uzstādīšana
  • Ģeotekstila ieklāšana
  • Krūmu izņemšana
  • Smilts ieklāšana

  KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

  • Pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana
  • Norobežojošo apmalīšu uzstādīšana
  • Kapu kopiņas izgatavošana un uzstādīšana
  • Ģeotekstila ieklāšana
  • Krūmu izņemšana
  • Smilts ieklāšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Vecās zāles izravēšana
 • Pieminekļa un apmalīšu pārvietošana un līmeņošana
 • Zemes virsmas līdzināšana
 • Veco krūmu un koku izņemšana
 • Smilts piebēršana

KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

 • Pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana
 • Norobežojošo apmalīšu uzstādīšana
 • Kapu kopiņas izgatavošana un uzstādīšana
 • Ģeotekstila ieklāšana
 • Krūmu izņemšana
 • Smilts ieklāšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu/skuju savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Apmalīšu izlīmeņošana
 • Granīta šķembu piebēršana
 • Veco krūmu izņemšana
 • Bukšu iestādīšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu/skuju savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Pieminekļa izlīmeņošana
 • Ģeotekstila ieklāšana
 • Smilts piebēršana
 • Papildus krūmu stādīšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Apmalīšu izlīmeņošana
 • Smilts piebēršana
 • Svecīšu nolikšana

KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

 • Vēsturiskas sētas restaurācija
 • Kapu pieminekļu izgatavošana un uzstādīšana
 • Sarkofāgu izgatavošana un uzstādīšana
 • Teritorijas līdzināšana
 • Ģeotekstila ieklāšana
 • Smilts piebēršana
 • Krūmu un koku izņemšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu un skuju savākšana
 • Krūmu apgriešana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Apmalītes pacelšana izlīmeņošana
 • Smilts piebēršana
 • Svecītes nolikšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Smilts piebēršana
 • Sētas attīrīšana no rūsas un krāsošana
 • Mizu mulčas ieklāšana
 • Puķu iestādīšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Apmalītes attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Smilts piebēršana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu savākšana
 • Krūmu apgriešana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļu un apmalītes attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Smilts piebēršana
 • Svecīšu nolikšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Pieminekļa izlīmeņošana
 • Jaunas apmalītes uzstādīšana
 • Veco apmalīšu dekoratīva izvietošana pa perimetru
 • Jauna soliņa uzstādīsana
 • Melnzemes piebēršana
 • Puķu stādīšana

KAPAVIETAS LABIEKĀRTOŠANA

 • Pieminekļa uzstādīšana
 • Norobežojošo apmalīšu uzstādīšana
 • Ģeotekstila ieklāšana
 • Granīta šķembas ieklāšana 

VIENREIZĒJA KAPU SAKOPŠANA

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļu tīrīšana un mazgāšana
 • Smilts nogrābšana

KAPAVIETAS SAKOPŠANA

 • Flīžu sienas tīrīšana
 • Pieminekļa iztaisnošana, nolīmeņošana
 • Apmalīšu uzstādīšana
 • Sakņu izciršana
 • Ģeotekstila ieklāšana
 • Smilts piebēršana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana

VIENREIZĒJA KAPU SAKOPŠANA PIRMS ZIEMAS SEZONAS

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Vecā soliņa demontāža
 • Koka celma izrakšana
 • Skujeņu uzlikšana
 • Smilts piebēršana 
 • Svecītes nolikšana

VIENREIZĒJA KAPU SAKOPŠANA PIRMS ZIEMAS SEZONAS

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Skujeņu uzlikšana
 • Smilts nogrābšana
 • Svecīšu nolikšana

REGULĀRA KAPU SAKOPŠANA PIRMS ZIEMAS SEZONAS

 • Vecās zāles izravēšana pa perimetru
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Skujeņu uzlikšana
 • Smilts nogrābšana
 • Svecīšu nolikšana

REGULĀRA KAPU SAKOPŠANA PIRMS ZIEMAS SEZONAS

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana pa perimetru
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Skujeņu uzlikšana
 • Smilts nogrābšana
 • Svecīšu nolikšana

VIENREIZĒJA KAPU SAKOPŠANA PIRMS ZIEMAS SEZONAS

 • Lapu savākšana
 • Vecās zāles izravēšana
 • Sūnu noņemšana
 • Pieminekļa un apmalīšu attīrīšana no sūnām un mazgāšana
 • Skujeņu uzlikšana
 • Smilts nogrābšana
 • Svecīšu nolikšana

Pieteikuma forma zemāk

Saņemot Jūsu ziņojumu, sazināsimies ar Jums nākamajā darba dienā.

Mūsu telefons ir vienmēr ieslēgts. 

Zvaniet - 20430549