KAPAVIETU LABIEKĀRTOŠANA, SAKOPŠANA UN UZTURĒŠANA

Labiekārtota, tīra un sakopta kapavieta ir piemiņas un cieņas apliecinājums aizgājējiem un to tuviniekiem.                                                           
Mīlestība un cieņa pret aizgājušajiem tuvajiem cilvēkiem izpaužas ne tikai cienīgā izvadīšanā, bet arī piemiņas vietas pienācīgā uzturēšanā. 
Aizņemtība, laika trūkums un dažkārt lielie attālumi nereti liedz uzturēt piemiņas vietu pienācīgā kārtībā.
Palīdzēsim veikt apzaļumošanu, labiekārtošanu, regulāru kapavietas sakopšanu un uzturēšanu sakoptā stāvoklī.